Giới thiệu nền với cẩm thạch

Đá cẩm thạch rất đẹp sau khi đánh bóng.It is mainly used to treatment into various shapes and plates, as walls, floors, platform and columns of Building, and is also often used for material.

tượng đài, tháp và tượng.Đá cẩm thạch có thể được khắc vào các nghệ thuật thực dụng như nghệ thuật nghệ thuật, vật liệu, đèn và dụng cụ.

Theo phân loại cẩm thạch, các nguyên tắc tên khác nhau, một số được đặt tên theo vị trí gốc và màu, như Dandong Green, Tiling Red, v.v., một số được đặt theo tên the p

Thẻ:

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ