Hàng vườn

Khu vườn được bố trí theo kiểu thường, tự nhiên và trộn lẫn.Loại cây được chọn tùy thuộc vào vùng và truyền thống quốc gia.Thiết kế của vườn phải chú ý đến sự sắp xếp của cây trang trí.Thứ nhất, nó phải tuân theo nguyên tắc thích ứng với môi trường địa phương và thích nghi với thiên nhiên, và cân nhắc các hiệu ứng dài hạn.
Prev > 1 2 Page 2 / 2

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ