Thủy

Đá Quartz, nói chung, đá thạch anh là một loại đá mới được tổng hợp bởi nhiều hơn 90. tinh thể thạch anh và các chất liệu khác.Đây là một cái đĩa lớn được ép bởi một cỗ máy đặc biệt dưới một số điều kiện vật chất và hóa học nhất định.Nguyên liệu chính là thạch anh.
1 2 >> Page 1 / 2

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ